DIVÍZIA TRIESKOVÉHO OBRÁBANIA, NÁSTROJÁREŇ

Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň - Masam, s.r.o.
Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň - Masam, s.r.o.
Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň - Masam, s.r.o.

Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň sa zaoberá koncepčným návrhom, konštrukciou a výrobou nástrojov na lisovanie plechových dielov tvárnením za studena. Samotný koncepčný návrh zaručuje vyrobiteľnosť dielu a je podložený výsledkami zo simulačného softvéru PAM – STAMP 2G.

Konštrukcia lisovacích nástrojov prebieha v 3D modelovacom softvéri CATIA V5 R24. Zákazníkovi dodávame lisovací nástroj spolu so vzorkami dielov, nalisovaných na tušírovacom lise TUS 160.

Neoddeliteľnou súčasťou je trieskové obrábanie dielov podľa dodanej dokumentácie na najmodernejších CNC strojoch s profesionálnou obsluhou. Technickú prípravu výroby a samotnú tvorbu programov pre CNC stroje zabezpečujeme pomocou softvéru POWERMILL.

Oddelenie technickej kontroly je vybavené dotykovými a optickými meracími zariadeniami od výrobcov CARL ZEISS a LEICA, ktorých výstup tvorí merací protokol, alebo farebná mapa odchýlok od nominálnych rozmerov. Tieto zariadenia umožňujú digitalizáciu dielu dodaného zákazníkom (reverzné inžinierstvo) a samotnú tvorbu technickej dokumentácie.

Portfólio našich zákazníkov je diverzifikované nielen na automobilový, ale aj na letecký, vesmírny a energetický priemysel. Tomuto je aj prispôsobený obchodný úsek s personálnym obsadením pre každé odvetvie. Získanie certifikátu kvality ISO 9100 nás etablovalo nielen pre tuzemské, ale aj zahraničné trhy.

Našim krédom je dodať zákazníkovi kvalitu v požadovanom termíne. Tomuto je prispôsobená aj politika spoločnosti, a to neustálym rozvojom a investovaním do nových progresívnych technológií, do vzdelávania a výchovy svojich zamestnancov.