DIVÍZIA VÝROBY A OSTRENIA REZNÉHO NÁRADIA

Výroba - Masam, s.r.o.
Výroba - Masam, s.r.o.
Divízia výroby a ostrenia rezného náradia - Masam, s.r.o.

Divízia výroby a ostrenia rezného náradia sa zaoberá:

  • servisom rezného náradia,
  • návrhom a konštrukciou podľa požiadaviek zákazníka,
  • výrobou štandardného a špeciálneho rezného náradia,
  • výstupnou kontrolou a protokolom o kvalite podľa normy EN 9100:2009

Servis rezného náradia

Po vstupnej kontrole a  pridelení čiarového kódu je konkrétna zákazka zaradená do výrobného procesu. Výroba prebieha na 5-osích CNC brúskach od spoločností ISOG, Amada a Reinecker. Kontrola prebieha na meracích prístrojoch spoločnosti Zoller.

Návrh a konštrukcia

Po získaní všetkých potrebných vstupných informácií od zákazníka je vyhotovený 3D model v systéme CATIA V5 R24. Návrh spolu s 3D simuláciou v procese obrábania sa odkonzultuje so zákazníkom a následne, po jeho odsúhlasení, je spracovaná  dokumentácia uvoľnená do výroby.

Výroba štandardného a špeciálneho rezného náradia

Po uvoľnení výrobnej dokumentácie sú spracované a  odsimulované programy určené do výroby pre programovanie CNC brúsky.  Výroba a kontrola prebieha v súlade s normou EN 9100:2009.

Súčasťou výroby sú programy a protokoly, ktoré sú určené na kontrolu a servis nami vyrábaného rezného náradia.

Ak sa výroba týka špeciálov, ktoré sú určené pre náročné aplikácie, sme schopní náradie testovať priamo u nás za prítomnosti zákazníka. Výhodou je rýchle doladenie geometrie pre konkrétnu aplikáciu.

Výstupná kontrola

Všetky procesy sú realizované v súlade s normou EN 9100:2009.