SPONZORING

Športový klub Atóm Levice

Triatlonový Klub vznikal v rokoch 1980 v Leviciach. Reprezentantka SR Mária Kuriačková založila v Leviciach mládežnícky klub Športový klub Atóm Levice roku 2000, ktorý sa stal najúspešnejším na Slovensku. Vychoval niekoľkých reprezentantov. Aj v súčasnosti sa venuje veľkým talentom, www.skatom.sk