O SPOLOČNOSTI

Začiatok pôsobenia v oblasti servisu rezného náradia sa začína v roku 1998.

Po prvopočiatku vznikla v roku 2001 spoločnosť MASAM s.r.o. Jej prvotným zameraním je servis rezného náradia. V priebehu krátkeho obdobia požiadavky a nároky zákazníkov stúpajú a následne na to je nutné prehodnotiť zameranie a plány do budúcnosti, čo do investícií a rozvoja spoločnosti.

V priebehu rokov 2001 – 2006 spoločnosť investuje do rozvoja cez nákup nových CNC technológií, ktoré nám začínajú umožňovať nielen servis, ale aj produkčnú výrobu rezného náradia. To má za následok rozširovanie našej produkcie. Dopĺňame technológiu, konštrukciu, vstupnú a výstupnú kontrolu. Pre úplné skvalitnenie riadenia procesov v spoločnosti zavádzame v tomto období informačný systém na riadenie a certifikáciu podľa ISO 9001:2008. V roku 2006 je celá spoločnosť presťahovaná do novovybudovaných vlastných priestorov.

Od roku 2006 je ďalšie obdobie rozvoja a rozširovania spoločnosti. Ako prvá bola len myšlienka rozšíriť spoločnosť o trieskové obrábanie a nástrojáreň. Rezné náradie, ktoré vyrobíme, vieme aj otestovať a samozrejme aj použiť pre potreby nášho trieskového obrábania. V priebehu rokov 2006 – 2009 padlo rozhodnutie o rozšírení spoločnosti MASAM s.r.o. na dve divízie: Divízia výroby a ostrenia rezného náradia a Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň. Rozširujeme obchodné oddelenie, ktoré má za úlohu hľadať nové trhy a nových zákazníkov už pre obe divízie.

V roku 2013 je dokončený nový výrobný závod v priemyselnom parku Vráble. Je to moderná hala, ktorá nám ponúka dokonalé zázemie pre ďalší rozvoj. Náš cieľ je disponovať najmodernejším strojným vybavením, ktoré nám umožní splniť najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov.

CERTIFIKÁTY

Roky rozvoja spoločnosti MASAM

2012

Tento rok bol pre firmu MASAM mimoriadne dôležitý.

Začala sa výstavba nového závodu v priemyselnom parku. MASAM sa stala jedinou slovenskou firmou, ktorá našla svoje miesto medzi zahraničnými spoločnosťami v priemyselnom parku vo Vrábľoch.

2014 – 2015

Investície do nových technológií prostredníctvom dotačných projektov. Okrem pôsobenia v sektore automotive firma prijala nové výzvy a začala sa sústreďovať aj na oblasť leteckého priemyslu. Začiatok spolupráce so školami v rámci systému duálneho vzdelávania.

2017

Spoločnosť naplánovala ďalšie investície do technológií prostredníctvom dotačných projektov. Jej cieľom je dosahovať v čo najvyššej miere vysokú kvalitu, plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov a udržiavať si náskok pred konkurenciou.

2013

Úspešné dokončenie výstavby, sťahovanie do nových priestorov a vytvorenie dvoch divízií: Divízia výroby a ostrenia rezného náradia a Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň. Dopĺňanie potrebných komponentov a rozširovanie výroby o viac ako sto percent.

2016

Ukončenie certifikačného procesu ISO podľa normy EN 9100:2009, registrácia spoločnosti do zoznamu dodávateľov IAQG pre letecký priemysel a vesmírny program. Disponuje najmodernejším strojovým vybavením, ktoré je potrebné v konkrétnom odvetví podnikania. Zamestnáva vysokokvalifikovaných pracovníkov na všetkých úrovniach.

2019

Naplánované sú investície do technologického vybavenia a rozširovanie ďalších výrobných priestorov. Rozširovanie spolupráce so spoločnosťami Airbus a Latecoere v oblasti leteckého priemyslu a s ďalšími partnermi v tejto oblasti. Pre MASAM je zaujímavý aj ruský trh a nadväzovanie partnerstva s ruskými firmami operujúcimi v oblasti letectva.

Roky rozvoja spoločnosti MASAM

2012

Tento rok bol pre firmu MASAM mimoriadne dôležitý.

Začala sa výstavba nového závodu v priemyselnom parku. MASAM sa stala jedinou slovenskou firmou, ktorá našla svoje miesto medzi zahraničnými spoločnosťami v priemyselnom parku vo Vrábľoch.

2013

Úspešné dokončenie výstavby, sťahovanie do nových priestorov a vytvorenie dvoch divízií: Divízia výroby a ostrenia rezného náradia a Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň. Dopĺňanie potrebných komponentov a rozširovanie výroby o viac ako sto percent.

2014 – 2015

Investície do nových technológií prostredníctvom dotačných projektov. Okrem pôsobenia v sektore automotive firma prijala nové výzvy a začala sa sústreďovať aj na oblasť leteckého priemyslu. Začiatok spolupráce so školami v rámci systému duálneho vzdelávania.

2016

Ukončenie certifikačného procesu ISO podľa normy EN 9100:2009, registrácia spoločnosti do zoznamu dodávateľov IAQG pre letecký priemysel a vesmírny program. Disponuje najmodernejším strojovým vybavením, ktoré je potrebné v konkrétnom odvetví podnikania. Zamestnáva vysokokvalifikovaných pracovníkov na všetkých úrovniach.

2017

Spoločnosť naplánovala ďalšie investície do technológií prostredníctvom dotačných projektov. Jej cieľom je dosahovať v čo najvyššej miere vysokú kvalitu, plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov a udržiavať si náskok pred konkurenciou.

2019

Naplánované sú investície do technologického vybavenia a rozširovanie ďalších výrobných priestorov. Rozširovanie spolupráce so spoločnosťami Airbus a Latecoere v oblasti leteckého priemyslu a s ďalšími partnermi v tejto oblasti. Pre MASAM je zaujímavý aj ruský trh a nadväzovanie partnerstva s ruskými firmami operujúcimi v oblasti letectva.